Image of Porsche 356 C 1600 C

1963 Porsche 356 C 1600 C 技术规格


0-60 英里/小时 11.1 秒
0-100 公里/小时 12.3 秒
四分之一英里 20.4 s @ 80 英里/小时
最高速度 171 公里/小时 / 106 英里/小时
多年的生产 1963 - 1965
发动机排量 1582 立方厘米 (1.6 公升 / 97 立方英寸)
最大功率 75 公制马力 (74 马力 / 55 千瓦)
最大扭矩 123 牛顿米 (91 磅英尺)
引擎位置 中置发动机
轮驱动 后轮驱动


Porsche 356 C 1600 C加速时间(英里/小时)

0-10 英里/小时 1.3 秒
0-20 英里/小时 2.1 秒
0-30 英里/小时 3.0 秒
0-40 英里/小时 4.4 秒
0-50 英里/小时 6.9 秒
0-60 英里/小时 11.1 秒
0-70 英里/小时 19.0 秒
0-80 英里/小时 31.7 秒
0-90 英里/小时 44.7 秒

Porsche 356 C 1600 C距离加速度(英尺)

300 脚 9.2 s @ 51 英里/小时
1/8 磅英尺 13.4 s @ 65 英里/小时
1000 脚 17.0 s @ 73 英里/小时
四分之一英里 20.4 s @ 80 英里/小时
2000 脚 27.0 s @ 88 英里/小时
1/2 磅英尺 32.7 s @ 92 英里/小时
3000 脚 35.6 s @ 94 英里/小时
3500 脚 39.5 s @ 95 英里/小时
4000 脚 43.2 s @ 96 英里/小时
1 磅英尺 52.2 s @ 99 英里/小时

Porsche 356 C 1600 C加速时间(公里/小时)

0-10 公里/小时 0.9 秒
0-20 公里/小时 1.5 秒
0-30 公里/小时 2.0 秒
0-40 公里/小时 2.5 秒
0-50 公里/小时 3.1 秒
0-60 公里/小时 3.9 秒
0-70 公里/小时 5.1 秒
0-80 公里/小时 6.9 秒
0-90 公里/小时 9.2 秒
0-100 公里/小时 12.3 秒
0-110 公里/小时 17.3 秒
0-120 公里/小时 24.5 秒
0-130 公里/小时 32.8 秒
0-140 公里/小时 41.0 秒
0-150 公里/小时 48.1 秒
0-160 公里/小时 53.0 秒

Porsche 356 C 1600 C距离加速度(米)

100 米 9.6 s @ 84 公里/小时
200 米 13.3 s @ 104 公里/小时
300 米 16.9 s @ 118 公里/小时
400 米 20.3 s @ 128 公里/小时
500 米 23.6 s @ 136 公里/小时
600 米 26.8 s @ 141 公里/小时
700 米 29.7 s @ 146 公里/小时
800 米 32.6 s @ 149 公里/小时
900 米 35.3 s @ 151 公里/小时
1 公里数 37.9 s @ 153 公里/小时
1.1 公里数 40.4 s @ 154 公里/小时
1.2 公里数 42.8 s @ 155 公里/小时
1.3 公里数 45.1 s @ 156 公里/小时
1.4 公里数 47.4 s @ 157 公里/小时
1.5 公里数 49.7 s @ 158 公里/小时

其他汽车从Porsche