Image of Porsche Panamera Sport Turismo Turbo S E-Hybrid

2018 Porsche Panamera Sport Turismo Turbo S E-Hybrid Mk II 技术规格


0-60 英里/小时 3.1 秒
0-100 公里/小时 3.2 秒
四分之一英里 11.7 s @ 125 英里/小时
最高速度 310 公里/小时 / 193 英里/小时
价钱 $211,000
整备质量 2325 公斤 (5126 磅)
推出年份 2018
发动机排量 3996 立方厘米 (4.0 公升 / 244 立方英寸)
最大功率 680 公制马力 (671 马力 / 500 千瓦) @ 5750 rpm
最大扭矩 850 牛顿米 (627 磅英尺) @ 1400 rpm
引擎位置 前置发动机
轮驱动 全轮驱动


Porsche Panamera Sport Turismo Turbo S E-Hybrid加速时间(英里/小时)

0-10 英里/小时 0.5 秒
0-20 英里/小时 0.9 秒
0-30 英里/小时 1.3 秒
0-40 英里/小时 1.7 秒
0-50 英里/小时 2.3 秒
0-60 英里/小时 3.1 秒
0-70 英里/小时 3.8 秒
0-80 英里/小时 4.3 秒
0-90 英里/小时 4.9 秒
0-100 英里/小时 5.7 秒
0-110 英里/小时 7.3 秒
0-120 英里/小时 10.0 秒
0-130 英里/小时 14.1 秒
0-140 英里/小时 20.3 秒
0-150 英里/小时 27.8 秒
0-160 英里/小时 35.7 秒
0-170 英里/小时 43.0 秒
0-180 英里/小时 48.9 秒

Porsche Panamera Sport Turismo Turbo S E-Hybrid距离加速度(英尺)

300 脚 4.8 s @ 81 英里/小时
1/8 磅英尺 7.8 s @ 105 英里/小时
1000 脚 9.9 s @ 117 英里/小时
四分之一英里 11.7 s @ 125 英里/小时
2000 脚 15.4 s @ 140 英里/小时
1/2 磅英尺 18.8 s @ 151 英里/小时
3000 脚 20.7 s @ 156 英里/小时
3500 脚 23.2 s @ 162 英里/小时
4000 脚 25.6 s @ 166 英里/小时
1 磅英尺 31.5 s @ 174 英里/小时

Porsche Panamera Sport Turismo Turbo S E-Hybrid加速时间(公里/小时)

0-10 公里/小时 0.3 秒
0-20 公里/小时 0.6 秒
0-30 公里/小时 0.8 秒
0-40 公里/小时 1.1 秒
0-50 公里/小时 1.3 秒
0-60 公里/小时 1.6 秒
0-70 公里/小时 1.9 秒
0-80 公里/小时 2.3 秒
0-90 公里/小时 2.7 秒
0-100 公里/小时 3.2 秒
0-110 公里/小时 3.7 秒
0-120 公里/小时 4.1 秒
0-130 公里/小时 4.4 秒
0-140 公里/小时 4.7 秒
0-150 公里/小时 5.1 秒
0-160 公里/小时 5.7 秒
0-170 公里/小时 6.5 秒
0-180 公里/小时 7.7 秒
0-190 公里/小时 9.4 秒
0-200 公里/小时 11.5 秒
0-210 公里/小时 14.4 秒
0-220 公里/小时 18.1 秒
0-230 公里/小时 22.4 秒
0-240 公里/小时 27.1 秒
0-250 公里/小时 32.0 秒
0-260 公里/小时 36.9 秒
0-270 公里/小时 41.5 秒
0-280 公里/小时 45.6 秒
0-290 公里/小时 49.0 秒
0-300 公里/小时 51.6 秒

Porsche Panamera Sport Turismo Turbo S E-Hybrid距离加速度(米)

100 米 5.1 s @ 134 公里/小时
200 米 7.7 s @ 168 公里/小时
300 米 9.8 s @ 187 公里/小时
400 米 11.6 s @ 201 公里/小时
500 米 13.4 s @ 213 公里/小时
600 米 15.2 s @ 224 公里/小时
700 米 17.0 s @ 234 公里/小时
800 米 18.7 s @ 243 公里/小时
900 米 20.4 s @ 250 公里/小时
1 公里数 22.1 s @ 257 公里/小时
1.1 公里数 23.7 s @ 262 公里/小时
1.2 公里数 25.3 s @ 267 公里/小时
1.3 公里数 26.9 s @ 271 公里/小时
1.4 公里数 28.4 s @ 274 公里/小时
1.5 公里数 29.9 s @ 277 公里/小时

其他汽车从Porsche