Image of Tesla Model 3 Standard Range Plus

2019 Tesla Model 3 Standard Range Plus 技术规格


0-60 英里/小时 5.3 秒
0-100 公里/小时 5.7 秒
四分之一英里 15.1 s @ 108 英里/小时
最高速度 226 公里/小时 / 140 英里/小时
价钱 $47,000
推出年份 2019
最大功率 325 公制马力 (321 马力 / 239 千瓦)
最大扭矩 420 牛顿米 (310 磅英尺)
引擎位置 中置发动机
轮驱动 后轮驱动


Tesla Model 3 Standard Range Plus加速时间(英里/小时)

0-10 英里/小时 0.8 秒
0-20 英里/小时 1.4 秒
0-30 英里/小时 2.1 秒
0-40 英里/小时 2.8 秒
0-50 英里/小时 3.9 秒
0-60 英里/小时 5.3 秒
0-70 英里/小时 7.4 秒
0-80 英里/小时 10.2 秒
0-90 英里/小时 13.4 秒
0-100 英里/小时 16.6 秒
0-110 英里/小时 19.6 秒
0-120 英里/小时 21.8 秒

Tesla Model 3 Standard Range Plus距离加速度(英尺)

300 脚 6.1 s @ 65 英里/小时
1/8 磅英尺 9.8 s @ 87 英里/小时
1000 脚 12.7 s @ 100 英里/小时
四分之一英里 15.1 s @ 108 英里/小时
2000 脚 19.3 s @ 118 英里/小时

Tesla Model 3 Standard Range Plus加速时间(公里/小时)

0-10 公里/小时 0.5 秒
0-20 公里/小时 1.0 秒
0-30 公里/小时 1.3 秒
0-40 公里/小时 1.7 秒
0-50 公里/小时 2.1 秒
0-60 公里/小时 2.6 秒
0-70 公里/小时 3.1 秒
0-80 公里/小时 3.8 秒
0-90 公里/小时 4.6 秒
0-100 公里/小时 5.7 秒
0-110 公里/小时 7.0 秒
0-120 公里/小时 8.6 秒
0-130 公里/小时 10.4 秒
0-140 公里/小时 12.4 秒
0-150 公里/小时 14.4 秒
0-160 公里/小时 16.4 秒
0-170 公里/小时 18.3 秒
0-180 公里/小时 20.0 秒
0-190 公里/小时 21.4 秒
0-200 公里/小时 22.5 秒

Tesla Model 3 Standard Range Plus距离加速度(米)

100 米 6.4 s @ 108 公里/小时
200 米 9.8 s @ 140 公里/小时
300 米 12.6 s @ 160 公里/小时
400 米 15.0 s @ 173 公里/小时
500 米 17.2 s @ 182 公里/小时
600 米 19.1 s @ 190 公里/小时
700 米 21.0 s @ 195 公里/小时

其他汽车从Tesla