Image of Toyota Celica GT Four ST205

1994 Toyota Celica GT Four ST205 技术规格


0-60 英里/小时 6.2 秒
0-100 公里/小时 6.7 秒
四分之一英里 16.4 s @ 102 英里/小时
最高速度 245 公里/小时 / 152 英里/小时
整备质量 1448 公斤 (3192 磅)
推出年份 1994
发动机排量 1998 立方厘米 (2.0 公升 / 122 立方英寸)
最大功率 242 公制马力 (239 马力 / 178 千瓦) @ 6000 rpm
最大扭矩 302 牛顿米 (223 磅英尺) @ 4000 rpm
引擎位置 前置发动机
轮驱动 全轮驱动


Toyota Celica GT Four ST205加速时间(英里/小时)

0-10 英里/小时 0.9 秒
0-20 英里/小时 1.6 秒
0-30 英里/小时 2.2 秒
0-40 英里/小时 3.1 秒
0-50 英里/小时 4.3 秒
0-60 英里/小时 6.2 秒
0-70 英里/小时 9.0 秒
0-80 英里/小时 12.9 秒
0-90 英里/小时 17.4 秒
0-100 英里/小时 21.9 秒
0-110 英里/小时 26.1 秒
0-120 英里/小时 29.2 秒

Toyota Celica GT Four ST205距离加速度(英尺)

300 脚 6.6 s @ 62 英里/小时
1/8 磅英尺 10.5 s @ 82 英里/小时
1000 脚 13.7 s @ 94 英里/小时
四分之一英里 16.4 s @ 102 英里/小时
2000 脚 21.3 s @ 112 英里/小时
1/2 磅英尺 25.2 s @ 118 英里/小时
3000 脚 27.2 s @ 121 英里/小时
3500 脚 30.0 s @ 124 英里/小时

Toyota Celica GT Four ST205加速时间(公里/小时)

0-10 公里/小时 0.6 秒
0-20 公里/小时 1.1 秒
0-30 公里/小时 1.5 秒
0-40 公里/小时 1.9 秒
0-50 公里/小时 2.3 秒
0-60 公里/小时 2.8 秒
0-70 公里/小时 3.5 秒
0-80 公里/小时 4.3 秒
0-90 公里/小时 5.3 秒
0-100 公里/小时 6.7 秒
0-110 公里/小时 8.5 秒
0-120 公里/小时 10.7 秒
0-130 公里/小时 13.3 秒
0-140 公里/小时 16.0 秒
0-150 公里/小时 18.9 秒
0-160 公里/小时 21.7 秒
0-170 公里/小时 24.3 秒
0-180 公里/小时 26.7 秒
0-190 公里/小时 28.7 秒
0-200 公里/小时 30.2 秒

Toyota Celica GT Four ST205距离加速度(米)

100 米 6.9 s @ 102 公里/小时
200 米 10.4 s @ 131 公里/小时
300 米 13.6 s @ 151 公里/小时
400 米 16.3 s @ 164 公里/小时
500 米 18.8 s @ 173 公里/小时
600 米 21.1 s @ 180 公里/小时
700 米 23.1 s @ 185 公里/小时
800 米 25.1 s @ 190 公里/小时
900 米 27.0 s @ 193 公里/小时
1 公里数 28.8 s @ 197 公里/小时

其他汽车从Toyota