Image of Toyota Corolla 1.8 GLI

2009 Toyota Corolla 1.8 GLI 技术规格


0-60 英里/小时 10.5 秒
0-100 公里/小时 11.1 秒
四分之一英里 19.1 s @ 86 英里/小时
最高速度 195 公里/小时 / 121 英里/小时
整备质量 1270 公斤 (2800 磅)
推出年份 2009
发动机排量 1800 立方厘米 (1.8 公升 / 110 立方英寸)
最大功率 132 公制马力 (130 马力 / 97 千瓦)
最大扭矩 170 牛顿米 (125 磅英尺)
引擎位置 前置发动机
轮驱动 前轮驱动


Toyota Corolla 1.8 GLI加速时间(英里/小时)

0-10 英里/小时 1.6 秒
0-20 英里/小时 3.0 秒
0-30 英里/小时 4.4 秒
0-40 英里/小时 6.0 秒
0-50 英里/小时 8.0 秒
0-60 英里/小时 10.5 秒
0-70 英里/小时 14.1 秒
0-80 英里/小时 19.1 秒
0-90 英里/小时 23.9 秒

Toyota Corolla 1.8 GLI距离加速度(英尺)

300 脚 8.7 s @ 51 英里/小时
1/8 磅英尺 12.8 s @ 68 英里/小时
1000 脚 16.2 s @ 79 英里/小时
四分之一英里 19.1 s @ 86 英里/小时
2000 脚 24.2 s @ 96 英里/小时

Toyota Corolla 1.8 GLI加速时间(公里/小时)

0-10 公里/小时 1.0 秒
0-20 公里/小时 2.0 秒
0-30 公里/小时 2.8 秒
0-40 公里/小时 3.7 秒
0-50 公里/小时 4.6 秒
0-60 公里/小时 5.6 秒
0-70 公里/小时 6.6 秒
0-80 公里/小时 7.9 秒
0-90 公里/小时 9.4 秒
0-100 公里/小时 11.1 秒
0-110 公里/小时 13.4 秒
0-120 公里/小时 16.3 秒
0-130 公里/小时 19.5 秒
0-140 公里/小时 22.5 秒
0-150 公里/小时 25.2 秒
0-160 公里/小时 27.0 秒

Toyota Corolla 1.8 GLI距离加速度(米)

100 米 9.1 s @ 85 公里/小时
200 米 12.7 s @ 110 公里/小时
300 米 16.1 s @ 127 公里/小时
400 米 19.0 s @ 139 公里/小时
500 米 21.6 s @ 147 公里/小时
600 米 24.0 s @ 154 公里/小时
700 米 26.3 s @ 159 公里/小时

其他汽车从Toyota