Image of Alfa Romeo Giulia 2.0T Q4 Veloce

2017 Alfa Romeo Giulia 2.0T Q4 Veloce 技术规格


0-60 英里/小时 5.1 秒
0-100 公里/小时 5.4 秒
四分之一英里 14.9 s @ 108 英里/小时
最高速度 241 公里/小时 / 150 英里/小时
价钱 $53,000
推出年份 2017
发动机排量 1995 立方厘米 (2.0 公升 / 122 立方英寸)
最大功率 280 公制马力 (276 马力 / 206 千瓦) @ 5250 rpm
最大扭矩 400 牛顿米 (295 磅英尺) @ 2250 rpm
引擎位置 前置发动机
轮驱动 全轮驱动


Alfa Romeo Giulia 2.0T Q4 Veloce加速时间(英里/小时)

0-10 英里/小时 0.8 秒
0-20 英里/小时 1.3 秒
0-30 英里/小时 1.9 秒
0-40 英里/小时 2.7 秒
0-50 英里/小时 3.7 秒
0-60 英里/小时 5.1 秒
0-70 英里/小时 7.1 秒
0-80 英里/小时 9.9 秒
0-90 英里/小时 13.1 秒
0-100 英里/小时 16.4 秒
0-110 英里/小时 19.3 秒
0-120 英里/小时 21.6 秒

Alfa Romeo Giulia 2.0T Q4 Veloce距离加速度(英尺)

300 脚 6.0 s @ 66 英里/小时
1/8 磅英尺 9.7 s @ 88 英里/小时
1000 脚 12.6 s @ 101 英里/小时
四分之一英里 14.9 s @ 108 英里/小时
2000 脚 19.1 s @ 118 英里/小时

Alfa Romeo Giulia 2.0T Q4 Veloce加速时间(公里/小时)

0-10 公里/小时 0.5 秒
0-20 公里/小时 0.9 秒
0-30 公里/小时 1.3 秒
0-40 公里/小时 1.6 秒
0-50 公里/小时 2.0 秒
0-60 公里/小时 2.4 秒
0-70 公里/小时 3.0 秒
0-80 公里/小时 3.6 秒
0-90 公里/小时 4.4 秒
0-100 公里/小时 5.4 秒
0-110 公里/小时 6.7 秒
0-120 公里/小时 8.3 秒
0-130 公里/小时 10.2 秒
0-140 公里/小时 12.2 秒
0-150 公里/小时 14.2 秒
0-160 公里/小时 16.2 秒
0-170 公里/小时 18.1 秒
0-180 公里/小时 19.8 秒
0-190 公里/小时 21.2 秒
0-200 公里/小时 22.3 秒

Alfa Romeo Giulia 2.0T Q4 Veloce距离加速度(米)

100 米 6.3 s @ 110 公里/小时
200 米 9.6 s @ 142 公里/小时
300 米 12.4 s @ 162 公里/小时
400 米 14.8 s @ 174 公里/小时
500 米 17.0 s @ 183 公里/小时
600 米 18.9 s @ 190 公里/小时
700 米 20.8 s @ 196 公里/小时

其他汽车从Alfa Romeo