Image of Mercedes - AMG GLE 53 4MATIC+ EQ Boost TCT

2019 Mercedes - AMG GLE 53 4MATIC+ EQ Boost TCT V167 技术规格


0-60 英里/小时 4.8 秒
0-100 公里/小时 5.1 秒
四分之一英里 14.4 s @ 111 英里/小时
最高速度 250 公里/小时 / 155 英里/小时
价钱 $97,000
整备质量 2230 公斤 (4916 磅)
推出年份 2019
发动机排量 3000 立方厘米 (3.0 公升 / 183 立方英寸)
最大功率 435 公制马力 (429 马力 / 320 千瓦) @ 6100 rpm
最大扭矩 520 牛顿米 (384 磅英尺) @ 1800 rpm
引擎位置 前置发动机
轮驱动 全轮驱动


Mercedes - AMG GLE 53 4MATIC+ EQ Boost TCT加速时间(英里/小时)

0-10 英里/小时 0.7 秒
0-20 英里/小时 1.3 秒
0-30 英里/小时 1.9 秒
0-40 英里/小时 2.6 秒
0-50 英里/小时 3.5 秒
0-60 英里/小时 4.8 秒
0-70 英里/小时 6.6 秒
0-80 英里/小时 9.0 秒
0-90 英里/小时 11.8 秒
0-100 英里/小时 14.6 秒
0-110 英里/小时 17.1 秒
0-120 英里/小时 19.1 秒

Mercedes - AMG GLE 53 4MATIC+ EQ Boost TCT距离加速度(英尺)

300 脚 5.8 s @ 68 英里/小时
1/8 磅英尺 9.4 s @ 91 英里/小时
1000 脚 12.2 s @ 103 英里/小时
四分之一英里 14.4 s @ 111 英里/小时
2000 脚 18.4 s @ 121 英里/小时

Mercedes - AMG GLE 53 4MATIC+ EQ Boost TCT加速时间(公里/小时)

0-10 公里/小时 0.5 秒
0-20 公里/小时 0.9 秒
0-30 公里/小时 1.2 秒
0-40 公里/小时 1.6 秒
0-50 公里/小时 2.0 秒
0-60 公里/小时 2.4 秒
0-70 公里/小时 2.9 秒
0-80 公里/小时 3.5 秒
0-90 公里/小时 4.2 秒
0-100 公里/小时 5.1 秒
0-110 公里/小时 6.2 秒
0-120 公里/小时 7.6 秒
0-130 公里/小时 9.2 秒
0-140 公里/小时 11.0 秒
0-150 公里/小时 12.7 秒
0-160 公里/小时 14.5 秒
0-170 公里/小时 16.1 秒
0-180 公里/小时 17.6 秒
0-190 公里/小时 18.8 秒
0-200 公里/小时 19.7 秒

Mercedes - AMG GLE 53 4MATIC+ EQ Boost TCT距离加速度(米)

100 米 6.1 s @ 113 公里/小时
200 米 9.4 s @ 146 公里/小时
300 米 12.0 s @ 166 公里/小时
400 米 14.3 s @ 178 公里/小时
500 米 16.3 s @ 188 公里/小时
600 米 18.2 s @ 195 公里/小时

其他汽车从Mercedes - AMG