Image of Mercedes - AMG GLE 63s EQ Boost 4MATIC+ TCT

2020 Mercedes - AMG GLE 63s EQ Boost 4MATIC+ TCT V167 技术规格


0-60 英里/小时 3.6 秒
0-100 公里/小时 3.8 秒
四分之一英里 12.6 s @ 119 英里/小时
最高速度 280 公里/小时 / 174 英里/小时
价钱 $146,000
整备质量 2345 公斤 (5170 磅)
推出年份 2020
发动机排量 4000 立方厘米 (4.0 公升 / 244 立方英寸)
最大功率 611 公制马力 (603 马力 / 450 千瓦) @ 5750 rpm
最大扭矩 850 牛顿米 (627 磅英尺) @ 2500 rpm
引擎位置 前置发动机
轮驱动 全轮驱动


Mercedes - AMG GLE 63s EQ Boost 4MATIC+ TCT加速时间(英里/小时)

0-10 英里/小时 0.5 秒
0-20 英里/小时 1.0 秒
0-30 英里/小时 1.4 秒
0-40 英里/小时 1.9 秒
0-50 英里/小时 2.6 秒
0-60 英里/小时 3.6 秒
0-70 英里/小时 4.9 秒
0-80 英里/小时 6.7 秒
0-90 英里/小时 8.7 秒
0-100 英里/小时 10.7 秒
0-110 英里/小时 12.5 秒
0-120 英里/小时 14.0 秒

Mercedes - AMG GLE 63s EQ Boost 4MATIC+ TCT距离加速度(英尺)

300 脚 5.1 s @ 76 英里/小时
1/8 磅英尺 8.4 s @ 100 英里/小时
1000 脚 10.7 s @ 112 英里/小时
四分之一英里 12.6 s @ 119 英里/小时

Mercedes - AMG GLE 63s EQ Boost 4MATIC+ TCT加速时间(公里/小时)

0-10 公里/小时 0.3 秒
0-20 公里/小时 0.7 秒
0-30 公里/小时 0.9 秒
0-40 公里/小时 1.2 秒
0-50 公里/小时 1.5 秒
0-60 公里/小时 1.8 秒
0-70 公里/小时 2.2 秒
0-80 公里/小时 2.6 秒
0-90 公里/小时 3.1 秒
0-100 公里/小时 3.8 秒
0-110 公里/小时 4.6 秒
0-120 公里/小时 5.7 秒
0-130 公里/小时 6.8 秒
0-140 公里/小时 8.1 秒
0-150 公里/小时 9.3 秒
0-160 公里/小时 10.6 秒
0-170 公里/小时 11.8 秒
0-180 公里/小时 12.8 秒
0-190 公里/小时 13.7 秒
0-200 公里/小时 14.4 秒

Mercedes - AMG GLE 63s EQ Boost 4MATIC+ TCT距离加速度(米)

100 米 5.4 s @ 126 公里/小时
200 米 8.3 s @ 161 公里/小时
300 米 10.6 s @ 179 公里/小时
400 米 12.6 s @ 191 公里/小时

其他汽车从Mercedes - AMG