Image of Toyota Avensis Com. 2.2 D-4D

2009 Toyota Avensis Com. 2.2 D-4D 技术规格


0-60 英里/小时 9.5 秒
0-100 公里/小时 10.2 秒
四分之一英里 18.7 s @ 87 英里/小时
最高速度 205 公里/小时 / 127 英里/小时
整备质量 1560 公斤 (3439 磅)
推出年份 2009
发动机排量 2200 立方厘米 (2.2 公升 / 134 立方英寸)
最大功率 150 公制马力 (148 马力 / 110 千瓦)
最大扭矩 320 牛顿米 (236 磅英尺)
引擎位置 前置发动机
轮驱动 前轮驱动


Toyota Avensis Com. 2.2 D-4D加速时间(英里/小时)

0-10 英里/小时 1.4 秒
0-20 英里/小时 2.6 秒
0-30 英里/小时 3.7 秒
0-40 英里/小时 5.1 秒
0-50 英里/小时 6.9 秒
0-60 英里/小时 9.5 秒
0-70 英里/小时 13.5 秒
0-80 英里/小时 19.2 秒
0-90 英里/小时 24.7 秒

Toyota Avensis Com. 2.2 D-4D距离加速度(英尺)

300 脚 8.3 s @ 53 英里/小时
1/8 磅英尺 12.3 s @ 70 英里/小时
1000 脚 15.7 s @ 80 英里/小时
四分之一英里 18.7 s @ 87 英里/小时
2000 脚 24.0 s @ 95 英里/小时

Toyota Avensis Com. 2.2 D-4D加速时间(公里/小时)

0-10 公里/小时 0.9 秒
0-20 公里/小时 1.7 秒
0-30 公里/小时 2.4 秒
0-40 公里/小时 3.1 秒
0-50 公里/小时 3.9 秒
0-60 公里/小时 4.7 秒
0-70 公里/小时 5.7 秒
0-80 公里/小时 6.9 秒
0-90 公里/小时 8.4 秒
0-100 公里/小时 10.2 秒
0-110 公里/小时 12.7 秒
0-120 公里/小时 16.0 秒
0-130 公里/小时 19.6 秒
0-140 公里/小时 23.2 秒
0-150 公里/小时 26.2 秒
0-160 公里/小时 28.3 秒

Toyota Avensis Com. 2.2 D-4D距离加速度(米)

100 米 8.6 s @ 88 公里/小时
200 米 12.3 s @ 112 公里/小时
300 米 15.6 s @ 128 公里/小时
400 米 18.6 s @ 139 公里/小时
500 米 21.3 s @ 146 公里/小时
600 米 23.7 s @ 152 公里/小时
700 米 26.1 s @ 156 公里/小时

其他汽车从Toyota