Image of Toyota Avensis Wagon 2.2 D-CAT

2006 Toyota Avensis Wagon 2.2 D-CAT 技术规格


0-60 英里/小时 8.3 秒
0-100 公里/小时 8.8 秒
四分之一英里 17.4 s @ 91 英里/小时
最高速度 220 公里/小时 / 137 英里/小时
价钱 $30,000
整备质量 1465 公斤 (3230 磅)
推出年份 2006
发动机排量 2200 立方厘米 (2.2 公升 / 134 立方英寸)
最大功率 177 公制马力 (174 马力 / 130 千瓦)
最大扭矩 400 牛顿米 (295 磅英尺)
引擎位置 前置发动机
轮驱动 前轮驱动


Toyota Avensis Wagon 2.2 D-CAT加速时间(英里/小时)

0-10 英里/小时 1.3 秒
0-20 英里/小时 2.4 秒
0-30 英里/小时 3.4 秒
0-40 英里/小时 4.7 秒
0-50 英里/小时 6.2 秒
0-60 英里/小时 8.3 秒
0-70 英里/小时 11.4 秒
0-80 英里/小时 15.7 秒
0-90 英里/小时 19.8 秒

Toyota Avensis Wagon 2.2 D-CAT距离加速度(英尺)

300 脚 7.7 s @ 56 英里/小时
1/8 磅英尺 11.6 s @ 74 英里/小时
1000 脚 14.8 s @ 84 英里/小时
四分之一英里 17.4 s @ 91 英里/小时
2000 脚 22.3 s @ 99 英里/小时

Toyota Avensis Wagon 2.2 D-CAT加速时间(公里/小时)

0-10 公里/小时 0.8 秒
0-20 公里/小时 1.5 秒
0-30 公里/小时 2.2 秒
0-40 公里/小时 2.9 秒
0-50 公里/小时 3.6 秒
0-60 公里/小时 4.3 秒
0-70 公里/小时 5.2 秒
0-80 公里/小时 6.2 秒
0-90 公里/小时 7.4 秒
0-100 公里/小时 8.8 秒
0-110 公里/小时 10.8 秒
0-120 公里/小时 13.3 秒
0-130 公里/小时 16.0 秒
0-140 公里/小时 18.7 秒
0-150 公里/小时 20.9 秒
0-160 公里/小时 22.5 秒

Toyota Avensis Wagon 2.2 D-CAT距离加速度(米)

100 米 8.0 s @ 93 公里/小时
200 米 11.5 s @ 119 公里/小时
300 米 14.7 s @ 135 公里/小时
400 米 17.4 s @ 146 公里/小时
500 米 19.8 s @ 153 公里/小时
600 米 22.1 s @ 159 公里/小时

其他汽车从Toyota